11

Lektion : Mitt drömyrke

Författare: Odd Johansson
Datum: 9 mars 2006
Ämnen: Övrigt, Studievägledning
År: Grundskola år 8–9
Lektionstyp: Temaarbete

Beskrivning

Ett projekt där eleverna får utforska och reflektera kring frågor om sitt eget drömyrke . Projektet utmynnar i en bok.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.