37

Lektion : Saga med och utan adjektiv

Författare: Altéa Norby Björnström
Datum: 2 december 2015
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Två enkla sagor/berättelser. Den ena är skriven med många adjektiv, de skall stryka under alla adjektiv och sedan läsa den utan adjektiv.

Den andra berättelsen är helt utan adjektiv och eleverna skall själva fylla i adjektiv på de tomma raderna. Sedan kan de jämföra med andras sagor och se hur innehållet påverkas beroende på vilka adjektiv de valt.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.