4

Lektion : 18- och 1900-talens människosyn

Författare: Ylva Petterson
Datum: 26 november 2015
Ämnen: HUM/SAM, Filosofi, Historia, Samhällskunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Gruppövning

Beskrivning

I denna powerpoint presenteras huvudsakliga tendenser vad gäller människosynens utveckling under 18-och 1900-talen.

Perspektiv som lyfts är såväl historiesynens utveckling som samhällsteori, vetenskap, kultur och filosofi och beröringspunkter mellan dessa. Människans väsen och ställning i historia, naturen och samhället granskas.

Avslutningsvis finns en övning där eleverna kan försöka koppla fyra målningar till fyra texter skrivna av konstnärerna. Målningarna visar på fyra sätt att gestalta naturen eller människan, som kan kopplas till texterna.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.