33

Lektion : Kamratrespons

Författare: Jeanette Schedewie
Datum: 26 oktober 2015
Ämnen: Språk, Franska, Spanska, Tyska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Kamratrespons

Beskrivning

Vi arbetar med kamratrespons och jag ville testa det i spanskan. Det fungerade utmärkt och eleverna gillade det! De fick i uppdrag att skriva ett brev och berätta om sig själva och sin familj, fritidsaktiviter, vad de gillar mm. De fick naturligtvis hitta på och helst använda fiktiva namn. Meningen var att kamraten inte skulle veta vems brev de rättade så alla fick ett hemligt nummer på sitt papper och jag hade listan. Ovanpå deras brev så häftade jag på denna kamratrespons. Eleverna fick tillbaka sitt brev efteråt och fick då möjlighet att rätta och förbättra sitt brev.

Eleverna gjorde denna uppgift i slutet av år 7, deras första år då de läste spanska.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.