Lektion : Pappersåtervinning

Sponsor: Papperskretsen
Datum: 2 juli 2018
Ämnen: Ma/No/Teknik, NO, SV/SO, Historia, Samhällskunskap, SO
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Film, texter och diskussionsfrågor, i grupp eller helklass.

Beskrivning

Papperskretsen är ett samarbete mellan alla medlemmar i Tidningsutgivarna (TU), Sveriges Tidskrifter och Grafiska Företagen samt även aktörer som Metro och IKEA. Dessutom ingår Pressreturs ägare Holmen, SCA och Stora Enso. Papperskretsen administreras av Pressretur AB.

Samarbetet i Papperskretsen startades 2007 i syfte att tillsammans jobba för en ökad återvinning av tidningar och annat pappersmaterial i Sverige. Företagen som ingår i Papperskretsen är producenter som ansvarar för att deras produkter samlas in och tas om hand på ett miljövänligt sätt.

Skolmaterialet består av följande delar och alla enheter finns på lektion.se och på www.papperskretsen.se

 

  • En film som berättar om papprets historia, förklarar skogens roll som förnybar resurs och beskriver kretsloppet från råvara till återvunnen pappersprodukt.
  • Ett kompletterande häfte, som med fördel läses i samband med filmen. Häftet bryter ner de olika filmsekvenserna i bild och text, så att alla elever får möjlighet att repetera innehållet. Häftet innehåller även begreppsförklaringar, som kan fördjupas i kommande undervisningstimmar som handlar om t.ex. fotosyntesen.
  • Två experiment med papper som enkelt kan genomföras i klassrummet och utan att skaffa mycket tillbehör. I experimenten ska barnen bl.a. få känna på papper som material. Avsluta gärna experimenten med en gemensam diskussion kring resultatet.
  • En pappersloppa som ger barnen tillfälle att pyssla, klippa och vika. I loppan finns quizfrågor om pappersåtervinning, perfekt för att lära sig svaren tillsammans med klasskamraterna, vännerna eller familjemedlemmarna.
  • Ett quiz som är en utförligare version av loppan. De flesta frågorna kommer eleverna kunna besvara efter att ha sett filmen/ läst häftet. Lösningarna på frågorna hittar du längre ner i denna lärarhandledning.
  • Två affischer som visar kretsloppet och tillverkningen av papper. De gör sig bra i klassrummet, förslagsvis vid återvinningsbehållarna, ifall sådana finns. 
  • Nyhet! En artikel med tillhörande diskussionsfrågor som berättar om FN:s Hållbarhetsmål nummer 12 - Hållbar Produktion och Konsumtion och hur det hänger ihop med papper, pappersprodukter och återvinning. Artikeln kan läsas enskilt eller i större grupp. Avsluta gärna läsningen med att repetera innehållet med hjälp av de tillhörande diskussionsfrågorna.

      

Ladda ner lektionsfil

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.