3

Lektion : VIRTUE - ett naturvetenskapligt läromedel - i fält och på lab

Författare: Johanna Blom
Datum: 29 september 2015
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, Fysik
År: Grundskola år F–9
Lektionstyp: fältstudier, exkursion, laboration

Beskrivning

VIRTUE – ett naturvetenskapligt läromedel Låt eleverna upptäcka vad som finns under ytan! VIRTUE (virtuedata.se) är enkelt att komma igång med och ett spännande sätt att göra fältstudier och observationer. Främst övas förmågan att göra systematiska undersökningar, men även begrepp och kommunikation. Blanka CD-skivor monteras på rack och  placeras ut i olika vattenmiljöer och årstider. Genom att sedan analysera påväxt på skivorna och registrera fynden i Virtues databas,  får eleverna ett underlag för jämförelse och diskussioner av resultat. Virtue kan användas i såväl grundskolans alla stadier, gymnasiet och komvux, eftersom projektet kan anpassas till olika åldrar och mognadsgrad. Jag har jobbat över stadierna och låtit mina äldre elever vara "lärare" åt de yngre eleverna. De yngre barnen är fascinerade av vad de ser och aktiviteten kan väcka intresse för livet under ytan. I äldre åldrar kan Virtue användas inom flera ämnen såsom biologi, matematik, miljökunskap och fysik. Projektet är i grunden enkelt, billigt och fungerar året runt. Virtue lämpar sig även väl som gymnasiearbete. Även bra ämnesövergripande projekt.
Fältmaterialet kan beställas kostnadsfritt från Göteborgs universitet    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.