736

Lektion : Alfabetet - Skapande för varje bokstav

Författare: Eleonor Källeskog Susman
Datum: 6 augusti 2015
Ämnen: SV/SO, Svenska, PRA/EST, Bild
År: Grundskola år F–1
Lektionstyp: Ämnesövergripande

Beskrivning

Här tillhandahålls utförliga förslag och beskrivningar i ord och bild på kreativt pyssel på var och en av bokstäverna i det svenska alfabetet. En färdig läsårsplanering bifogas samt tips kring genomförandet. Pysslet, som är ett led i det övergripande bokstavsarbetet, har med framgång genomförts i förskoleklass och fungerar även i årskurs 1.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.