83

Lektion : Bildanalys för de lägre åldrarna

Författare: Josefine Skoglund
Datum: 11 juni 2015
Ämnen: PRA/EST, Bild
År: Grundskola år 1–5
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Detta är ett dokument som kan användas som utgångspunkt när en ska arbeta med bildanalys i de lägre åldrarna. Tanken är att eleverna, förslagsvis i grupp, får skriva ord som de tycker hör ihop med bilderna. Därefter kan en diskutera med eleverna varför de valt just de ord som de valt och få dem att upptäcka skillnaden mellan vad det är vi egentligen ser och vad det är som tolkas in i bilden.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.