49

Lektion : Make an interview with a friend

Författare: Katarina Jakobsson
Datum: 27 maj 2015
Ämnen: Språk, Engelska, Spec. Ped, Engelska spec
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Samtal/diskussioner

Beskrivning

Eleverna får intervjua en klasskompis. I häftet finns färdiga frågor och plats för anteckningar.

Efteråt får eleverna presentera varandra.

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.