8

Lektion : Mysteriet med Majas zip-hood.

Författare: Jonas Steinmo
Datum: 4 maj 2015
Ämnen: HUM/SAM, Historia, Kulturhistoria, Samhällskunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

Majas zip-hood

Detta är en uppgift som i första hand är tilltänkt Historia 1b, vilken fokuserar kring historiemedvetande och kulturella samt historiska referensramar. Detta konkretiseras genom symbolers förändrade betydelser ur olika geografiska och kronologiska perspektiv. Den innehåller två PDF:er, där den första bearbetar problematik som kan uppstå kring symboler och den andra är en uppgift som berör ämnet. Detta genom den Japanska rising sun-flaggan och dess användning i populärkulturen. Uppgiften ifråga introduceras genom en egenskriven kortnovell. 

Håll till godo alla glada lärare och lärarstudenter! 

     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.