56

Lektion : Tippsrunda - Vilket yrke?

Författare: Aida Beganovic
Datum: 28 april 2015
Ämnen: SV/SO, SO, SVA, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Eleverna fick i grupper gå runt och gissa vilket yrke som står beskrivet. Jag har delat upp eleverna i 6 grupper av 4 elever. Varje grupp fick ett svarsblad och fick följa nummer som står på pappret. Varje grupp fick börja med olika frågor just för att det inte skulle bli trångt samtidigt vid en och samma fråga.

Här har ni frågorna, facit och svarsbladet.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.