3

Lektion : Etiskt dilemma - Ojnareskogen

Författare: Oskar Lodin
Datum: 5 mars 2015
Ämnen: HUM/SAM, Filosofi, Miljökunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

Uppgiften går ut på att eleven ska resonera kring plikt och konsekvensetik samt djupekologi utifrån ett samtida moraliskt dilemma.


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.