23

Lektion : Substantiv, verb, adjektiv, adverb

Författare: Sandra Karlsson
Datum: 21 februari 2015
Ämnen: SV/SO, Svenska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Ett enkelt arbetsblad anpassat för svenska som andraspråk.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.