79

Lektion : Vardagliga verb

Författare: Muhammad Sami
Datum: 21 februari 2015
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

Vardagliga meningar med enkla verb    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.