14

Lektion : Färg & formsudoku

Författare: Helene Morin
Datum: 20 februari 2015
Ämnen: Ma/No/Teknik, Matematik
År: Grundskola år F–2
Lektionstyp: Laborationer

Beskrivning

Spelplaner och markörer med färger och former istället för siffror.

I varje rad vågrätt och lodrätt ska det finnas en figur av varje sort.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.