17

Lektion : Preteritum

Författare: Ania Hartman
Datum: 19 januari 2015
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Länk

Beskrivning

Här finns ett yotubeklipp med genomgång av hur vi gör preteritum på svenska, med länkar till andra övningar och en anna film som förklarar tonassimilation. 

Powerpoin bifogas så att man kan repetera i klassrummet, om det görs som flippt klassrum.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.