7

Lektion : Alfapetbokstäver

Författare: Maya Askfelt
Datum: 15 december 2014
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Värdegrund
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Grupparbete

Beskrivning

Samarbetsövning/tävling där eleverna i mindre grupper ska bilda ord. Jag har valt att hoppa över själva spelplanen och eleverna får därför bara poäng för de ord de lägger, utan dubbel eller trippel bosktav-/ordpoäng. Man kan variera spelet på olika sätt och ha flera grupper igång samtidigt. Här är en uppsättning bokstäver och det är bara att bestämma hur många som kan vara med samtidigt. Jag har laminerat brickorna för att kunna använda dem fler gånger.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.