236

Lektion : Elevhjälp - häfte med mallar

Författare: Carmen Winding
Datum: 6 november 2015
Senast uppdaterad: 5 november 2015
Ämnen: SV/SO, SO, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

 

När eleven ska  diskutera/resonera/samtala kan hen ta hjälp av exempelfraser i mallar samlade i ett häfte.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.