26

Lektion : Elevledda samtal

Författare: Cecilia Wijnbladh
Datum: 4 december 2014
Ämnen: Övrigt, Utv samtal mm
År: Grundskola år 3–6
Lektionstyp: Mellanstadiet

Beskrivning

Vi har UNIKUM men ibland kan ett hederligt papper användas som samtalsmall. Tanken är att eleven skriver sina egna om dömen och läraren håller med/har en annan åsikt.



    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.