59

Lektion : Resonera - hjälpmall

Författare: Carmen Winding
Datum: 25 november 2014
Ämnen: SV/SO, SO, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Resonera/diskutera/samtala

Beskrivning

 

Vad menar man när man säger diskutera/resonera/samtala?

Hjälpmallen beskriver den här förmågan på ett enkelt sätt.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.