41

Lektion : Bedömningsmatris för labbrapport

Författare: Charlotte Nilsson
Datum: 9 oktober 2014
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, Fysik, Kemi
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Laborationer

Beskrivning

En matris för bedömning av labbrapporter utifrån målen i år 6.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.