30

Lektion : Bedömningsmatriser för NO ämnena

Författare: Pontus Asperheim
Datum: 24 september 2014
Ämnen: Ma/No/Teknik, Biologi, Fysik, Kemi
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Bedömningsmatris

Beskrivning

Kunskapskraven för Biologi, Kemi och Fysik presenterade i matriser med förmågorna separerade så gott det går.

Matriserna används vi alla tillfällen för bedömning. Jag markerar i matrisen för vilken nivå eleven visat förmåga. Matrisen blir bättre och bättre ju mer den fylls i då det verkligen blir tydligt för elev och vårdnadshavare vilket betyg eleven får och varför, samt vilka förmågor eleven behöver arbeta med för att nå högre.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.