19

Lektion : Politik, demokrati och argumentation

Författare: Sandra Haag
Datum: 22 juli 2014
Ämnen: SV/SPRÅK, Svenska, HUM/SAM, Länktips, Samhällskunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Ämnesövergripande

Beskrivning

Ämnesövergripande arbete i (förslagsvis) svenska och samhällskunskap för gymnasiet. Lektionsserien omfattar i detta format 24 lektioner (4 lektioner/vecka = 6 veckor) men kan anpassas efter önskemål. Lektionsserien täcker in stora delar av innehållet i t.ex. Sv2 och Sh1a.

Arbetet syftar till att ge eleverna kunskaper om dels det demokratiska systemet och om politisk makt, dels argumentation och retorik, dels källkritik. Fokus i framtagandet har legat på:

1, Större sammanhang för djupare förståelse och större angelägenhet

2, Fördjupad diskussion och analys i linje med positiva höga förväntningar

3, Medveten strategi för träning i källkritik och ett vetenskapligt förhållningssätt

Materialet är utformat med intentionen att man som lärare själv ska kunna sätta sin prägel på det och omarbeta det utifrån sina egna klassers behov och intressen. Det finns också utrymme att involvera fler eller färre ämnen och kurser än jag har förslagit. Däremot har jag för varje moment i projektet föreslagit studiematerial, webbsidor och redovisningsformer för att underlätta användningen.

Jag utgår i mitt material från ett digitalt klassrum, det vill säga ett klassrum där man har tillgång till elevdatorer, men serien är såklart anpassningsbar efter det man har.

Jag har testat de flesta delarna med gott resultat i flera olika kurser, men aldrig som hel serie. Vissa delar har jag inte testat live. Vore kul att få feedback kring hur materialet har funkat för andra.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.