9

Lektion : Svensk Folkmusik & Folkdans

Författare: Beatrice Eriksson
Datum: 25 juni 2014
Ämnen: PRA/EST, Musik, Övrigt, Dans
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Folkmusik & folkdans

Beskrivning

Jag har gjort ett material om Svensk Folkmusik & Folkdans eftersom jag tycker att det är viktigt att vi känner till vårt nordiska musikarv.


Materialet består av ett dokument (för läraren att ex. läsa in) samt en powerpoint-presentation. I powerpointen finns det förutom information om flera olika instrument; uppgifter till klassen, uppgifter till enskilda individen, gehörsövning, spelövning, danser, instruktionsfilmer... 

Materialet bör passa årskurs 7-9. I Musikämnet.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.