12

Lektion : Dokumentationsmall Slöjd

Författare: Charlotte Magnell
Datum: 4 juni 2014
Ämnen: PRA/EST, Slöjd trä/metall
År: Grundskola år 2–5
Lektionstyp: Elevhjälp

Beskrivning

Stöd för elev i att dokumentera slöjdprocessen.

Eleven skriver om material, verktyg och om sin slöjdprocess.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.