4

Lektion : Analys av en dokumentär

Författare: Mee Lithén
Datum: 19 maj 2014
Ämnen: HUM/SAM, Filosofi, Historia, Religion
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

Analysverktyg av en:

-internationell organisation

-konflikt

-moraliskt dilemma

-dokumentär

-aktuell nyhet

 

Kunskapskraven är underbyggda enligt Gy11

 

Tips! Låt eleverna arbeta med arbetsbladet och använda det som kladdpapper där de fyller i nyckelord, dvs olika begrepp de ämnar använda.

 

Vid rättning av eventuell inlämning kopierar du samma papper och fyller i egna kommentarer under varje rubrik hur väl de uppfyller kunskapskraven. Eventuella brister och understryker välunderbyggda och nyanserade redogörelser, teoretiska perspektiv, modeller, argument mm.



    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.