6

Lektion : Prepositioner, bestämda- och obestämda artikeln, pronomen

Författare: Maria Anderson
Datum: 14 maj 2014
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Övrigt

Beskrivning

En sammanställning av prepositioner som styr ackusativ, dativ och både och. Böjningsschema över bestämda- och obestämda artikeln, samt personliga och possessiva pronomen.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.