18

Lektion : TEDTALK

Författare: Tobias Lundqvist
Datum: 25 mars 2014
Senast uppdaterad: 31 mars 2014
Ämnen: SV/SPRÅK, Engelska
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Inlämningsuppgift

Beskrivning

Två övningar som använder tedtalk.com som bas.

En övning är skriftlig och en övning är muntlig.

Övningarna berör det andra och tredje kunskapskraven i Engelska 6.

Eleven kan välja använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet.

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.