9

Lektion : Anden i flaskan.

Författare: Bayda Kadhim
Datum: 14 mars 2014
Ämnen: SV/SO, SVA, Övrigt, Drama
År: Grundskola år 1–5
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Lärare kan göra olika läs- och skrivuppgifter av folksagor    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.