39

Lektion : Conversation game

Författare: Lisa Dahl
Datum: 12 mars 2014
Ämnen: Språk, Engelska
År: Grundskola år F–3
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Läs igenom frågorna gemensamt, om det behövs. Låt sedan eleverna gå runt och ställa frågorna till varandra och fylla i namn på den/de personer som svarar JA på frågorna. 

Övning för att våga prata och ställa frågor på engelska.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.