2

Lektion : Företagsekonomi - Investeringsbedöming- Nuvärdesberäkning

Författare: Kent Lundgren
Datum: 11 mars 2014
Senast uppdaterad: 11 mars 2014
Ämnen: HUM/SAM, Företagsekonomi
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Flippad lektion med blogg (text och powerpoint) samt video

Beskrivning

Företagsekonomi - Investeringsbedöming- Nuvärdesberäkning. Du hittar en utförlig beskrivning på bloggen http://vfupraktik.wordpress.com/2013/10/16/investeringskalkylering-nuvardesmetoden/ . Samt en film om ämnet på Youtube: http://youtu.be/31qSIemGFoU    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.