37

Lektion : Självbedömning musik

Författare: Margaretha Andersson
Datum: 10 mars 2014
Ämnen: PRA/EST, Musik, Övrigt, Utv samtal mm
År: Grundskola år 1–6
Lektionstyp: Reflektioner, omdöme

Beskrivning

Inför bland annat nationella prov brukar eleverna få göra en självbedömning över vad de kan ställt emot kunskapskraven. Jag tycker det är bra att göra detta även i andra ämnen så att eleverna dels har målen klart för sig och dels har en bra självinsikt. I Lgr 11 står det: "Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat". så därför har jag nu sammanställt kunkapskraven i ämnet musik som små moln som ska målas.

XXX



    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.