58

Lektion : Faktaläsning med hjälp av fyra läsförståelsestrategier enligt TSI

Författare: Åsa Söderström
Datum: 12 februari 2014
Senast uppdaterad: 12 februari 2014
Ämnen: Ma/No/Teknik, NO, SV/SO, SO, Svenska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Modellering

Beskrivning

Med utgångspunkt i Barbro Westlunds bok Att undervisa i läsförståelse har jag sammanställt ett arbetsområde som introducerar de fyra läsförståelsestrategierna förutspå, ställa frågor, reda ut oklarheter och sammanfatta med hjälp av modellering i två kapitel i läroboken Fysik Direkt. Syftet är att eleverna ska kunna tillämpa verktygen på olika faktatexter.

Arbetsgång:

1) Powerpoint om läsförståelsestrategier

2) Läraren modellerar, dvs läser och tänker högt, i en exempeltext och använder verktygen Thieves-formulär, VÖL-diagram och tankekarta.

3) Eleverna läser en ny text själva och modellerar parvis för varandra med hjälp av samma verktyg.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.