496

Lektion : Mitt arbetshäfte i religion - tre religioner.

Författare: Annika Lindström
Datum: 26 mars 2015
Senast uppdaterad: 19 mars 2015
Ämnen: SV/SO, Religion, SO
År: Grundskola år 1–3
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Jag har gjort ett arbetshäfte i religion. Det tar upp de tre religionerna (kristendomen, judendomen och islam). Innehåller faktatexter och sedan frågor som eleverna arbetar med.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.