3

Lektion : Storyline

Författare: Lotta V
Datum: 11 november 2013
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Modersmål
År: Grundskola år 1–4
Lektionstyp: Storyline, dikter

Beskrivning

Storyline är ett väldigt variende och intressant arbetssätt, där man kan blanda in flera olika moment och eleverna får verkligen använda sin fantasi samt kreativitet. Storyline kan bra anpassas till elever i olika åldrar. Här är ett exempel på en lektion från en sekvenshelhet med storyline som tema. Genren dikt samt drama tas upp.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.