0

Lektion : Vetenskapliga upptäckter - ett spelifierat belöningssystem

Författare: Nicklas Larsson
Datum: 22 november 2013
Senast uppdaterad: 23 november 2013
Ämnen: NV/MA, Naturkunskap, HUM/SAM, Historia, Samhällskunskap, Sociologi
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Spelifiering

Beskrivning

Vetenskapliga upptäckter

En del av spelifieringen Omnia - Världsspelet, där eleverna tilldelas pengar (VV=världsvaluta) beroende på hur väl de presterar i olika sammanhang (exempelvis frågesporter eller andra tävlingsmoment, eller möjligen allvarligare sammanhang som prov / tentor). Med hjälp av pengarna kan de sedan bekosta olika vetenskapssatsningar. För varje VV de satsar får de ta ett steg på sina "kartor" över olika vetenskapsfält för att till slut nå fram till en framslumpad upptäckt. Upptäckterna samlas i ett separat inventory (samlingsark) och ger olika fördelar i kursen.

Jag har tagit bort merparten av de effekter upptäcktskorten ger för att man som lärare skall kunna fylla i egna, som passar just den egna kursen. Vissa effekter har jag låtit stå kvar för att exemplifiera vad de olika upptäckterna kan ge för fördelar, men man kan naturligtvis ändra även dessa. Det är naturligtvis viktigt att kortens effekter inte ger någon direkt betygspåverkan, utan att det mest handlar om "ytliga" belöningar.

Belöningssystemet kan användas för i princip vilken kurs som helst.

Besök gärna min hemsida pleiad.se för mer om spelifiering (och annat).    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.