5

Lektion : Arbetsblad, skönlitteratur

Författare: Evelina Koskinen
Datum: 24 oktober 2013
Ämnen: SV/SO, Svenska, Övrigt, Modersmål
År: Grundskola år 2–4
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Arbetsbladet går att använda som ett diagnostiskt prov innan en sekvens som behandlar temat skönlitteratur. Uppgift 1 kan kompletteras med egna namn på fiktiva/verkliga personer. Sagan i uppgift 3 är hämtad från 

Carlsson, J. http://www.wirework.se/smasagor/Elvira_hittar_%20ett_nytt_hem.pdf 

 

 

 

XXXhttp://www.wirework.se/smasagor/Elvira_hittar_%20ett_nytt_hem.pdf XXXXX    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.