21

Lektion : Vårdikter

Författare: Lena Berglund
Datum: 6 maj 2013
Ämnen: SV/SO, SFI, SVA, Svenska
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Att skriva

Beskrivning

Skriv vårdikter som ett temaarbete nu under maj månad.

Detta material passar för  SFI och  svenska som andraspråkselever

också.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.