23

Lektion : Min plats i tiden? (kulturell jämförelse)

Författare: Nicklas Larsson
Datum: 17 april 2013
Senast uppdaterad: 23 november 2013
Ämnen: HUM/SAM, Filosofi, Historia, Religion, Samhällskunskap
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Analysuppgift

Beskrivning

En uppgift där eleverna skall sätta sig in i hur man på olika platser och under olika tider har tänkt kring människan, samhället och livet.

kulturell_jamforelse

Eleverna skall bedöma graden av religiositet, nytänkande, öppenhet och jämlikhet/jämställdhet i ett antal olika kulturer, samt huruvida eleverna själva skulle trivas i den tid och på den plats som avses.

PowerPoint-dokumentet innehåller tio olika kulturer som skall analyseras, men kan naturligtvis utökas eller begränsas utifrån behov och smak.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.