6

Lektion : Mall för olika resetyper

Författare: Jeanette Skaar
Datum: 25 mars 2013
Ämnen: Prog Spec, Hotell & Turism
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Denna kan användas i olika övningar där elever ska söka resmål, aktiviteter osv som är anpassade efter olika målgrupper    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.