21

Lektion : ppt lek om frågor SER och ESTAR

Författare: Jose Alarcon
Datum: 5 februari 2013
Ämnen: Språk, Spanska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Powerpoint

Beskrivning

Grundläggande lek när de ska lära sig verben SER och ESTAR och skillnaden mellan de.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.