3

Lektion : Prov med lösningar Andragradsfunktioner

Författare: Rehan Khan
Datum: 3 februari 2013
Ämnen: NV/MA, Matematik, Prog Spec, Handel & Administration
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Kunskapstest

Beskrivning

Detta prov består av 9 uppgifter och handlar om andragradsfunktioner (grafiska delen). 

Två av uppgifterna är från gamla nationella prov. Provet testar olika förmågor hos elever såsom begrepps, resonemang, procedurell, kommunikation och problemlösnings mm.     

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.