5

Lektion : Egna studiebesök

Författare: Eva Lonn
Datum: 13 januari 2013
Ämnen: Prog Spec, Hotell & Turism
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Fältarbete

Beskrivning

Ämne Hotell, kurs Logi Då man i kursen Logi med stor sannolikhet varit på MÅNGA studiebesök under höstterminen så är eleverna väl rustade att genomföra sina egna. Här får eleverna möjlighet att visa kunskaper som är svåra att visa genom APL eller teoretiska prov.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.