38

Lektion : Writing task, skriva uppsats,Mysteries

Författare: Britta Edvardsson
Datum: 8 januari 2013
Senast uppdaterad: 22 oktober 2014
Ämnen: Språk, Engelska, Spec. Ped, Engelska spec
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Eleverna planerar och skriver en berättelse på engelska utifrån temat Mysteries i What's up 6. Enkel bedömningsmall medföljer.

Mina elever i årskurs 6 fick 2 lektioner till förberedelser; tankekarta och ordlista, och 2 lektioner till att skriva. Texterna lästes upp i grupper.

De fick välja på fria och styrda uppgifter, vissa med tydlig koppling till läroboken.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.