7

Lektion : Genomföra en aktivitet

Författare: Annika Flodin
Datum: 21 december 2012
Ämnen: Prog Spec, Hotell & Turism
År: Gymnasiet
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Den här uppgiften lät jag mina elever göra i slutet på sin APL i åk 2 inom ramen för kursen "Aktiviteter och upplevelser". Går säkert att knyta till flera andra kurser också. Jag stämde av i förväg med elevernas respektive praktikplatser så det var OK att de fick genomföra en visning för en grupp. Jag kom till APL-platsen tillsammans med en klass på bestämd tid och eleven fick genomföra visningen för oss och därefter skriva en rapport till mig och utvädera hur de tyckte det gick.

Blev mycket lyckat och förenade både nyttig träning för eleverna att vara "aktivitetsledare" och gav också många bra studiebesök för mig och andra klasser!    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.