9

Lektion : Dezemberwörter

Författare: Frauke Greter
Datum: 7 december 2012
Ämnen: Språk, Tyska
År: Grundskola år 6–9
Lektionstyp: Muntliga övningar

Beskrivning

Att bekanta sig med de tyska orden, läsa, översätta, titta på bilderna, para ihop ord och bild .....

 


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.