28

Lektion : Empati

Författare: Pernilla Poblenz
Datum: 27 november 2012
Ämnen: Språk, Engelska, Övrigt, Film, Tips, Värdegrund
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

utgå från filmen:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nnYRhanK3XA

1. lyssna på låten utan att se filmen och diskutera vad eleverna uppfattar att den handlar om
2. se videon
3. ge eleverna 2min att lista skäl till varför de tror att du som lärare visar filmen och be dem skriva sina skäl huller om buller på tavlan
(döm ingen efter utseendet, hjälp till när du kan, var ödmjuk, var snäll mot andra som har det svårt, man kan vara helt olika beroende på var man bor och hur man har det ställt, osv)
4. gå igenom resultaten, be några som vill förklarara sina tankar
5. diskutera varför människorna i filmen gjorde som de gjorde och skulle någon av eleverna göra likadant eller något i samma anda, dvs hjälpa någon annan? till vilket pris? hur långt kan man gå i sin vilja att hjälpa någon utsatt?
6. "make a pledge" (läxa att göra något bra, hjälpa någon annan, etc) be eleverna lista saker de kan tänka sig göra/genomföra, be dem välja en och dokumentera vad de gjorde, vad som hände och vad resultatet blev i en rapport till en bestämd lektion och gå igenom resultaten)

 

kanske som en uppstart eller som ett fortgående arbete    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.