85

Lektion : Bedömningsmatris moderna språk

Författare: Elin Kleveholt
Datum: 12 november 2012
Ämnen: Språk, Franska, Spanska, Tyska
År: Grundskola år 7–9
Lektionstyp: bedömningsmatris

Beskrivning

Eftersom jag tycker kunskapskraven är lite svåröverskådliga har jag gjort en bedömningsmatris för moderna språk där jag delat in de olika förmågorna och betygskraven i ett rutsystem som ryms på en sida. Jag skriver ut en per elev och när jag sen har gjort en bedömning markerar jag med överstrykningspenna vilket betygssteg de uppnått på de olika kriteriena.  Detta gör det i min mening lättare att förklara för eleverna hur de ligger till.

Hoppas den kan va till nytta för någon!


    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.