2

Lektion : Reng

Författare: Sami Osman Ahmed
Datum: 8 november 2012
Ämnen: Övrigt, Modersmål
År: Grundskola år 3–5
Lektionstyp: Arbetsuppgift

Beskrivning

Lektion handlar om färger , fingrar namn talordning.    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.