333

Lektion : De 35 viktiga - umgängesregler

Författare: Åsa Johansson
Datum: 15 oktober 2012
Ämnen: Övrigt, Värdegrund
År: Grundskola år 4–6
Lektionstyp: Diskussionsfrågor

Beskrivning

Värdegrundsfrågor att diskutera och arbeta med i arbetshäfte.

Omarbetat från Ron Clarks "the essential 55"    

Medlemmar kan ladda ner alla lektioner, rekommendera lektioner till andra medlemmar och diskutera dem på forumet.